Vi vill tacka SPP och deras stipendie -Klart du kan! som möjliggör för oss att utöka våra möjligheter att göra musik och musikvideor med barn och unga i riskmiljö!