Alla barn har rätt till sina drömmar

VI GER ALDRIG UPP

De bortglömda barnen

Varje barn när en dröm om en framtid. I Sverige hör vi ofta om drömmar om läkare, veterinärer, fotbollsspelare, författare osv. Men på våra gator har vi också barn vars enda uppgift är att försörja någon annan. Deras drömmar handlar oftast bara om att få ett jobb, vilket som helst, för att slippa att sitta fast i klorna på exploatörer. Dessa barn löper stor risk att utsättas för sexuella övergrepp och kriminellt tvång. Under de senaste åren har vi även sett hur unga personer inom denna grupp har rekryterats till extrema grupper genom vilka de utfört terrordåd på flera platser i Europa.

Vi vill uppmärksamma utsattheten hos denna grupp.

Om oss

Habibi är en ideell förening med syfte att säkerställa nordafrikanska barn och unga migranters rättigheter i Sverige.

Målgrupp

Vi vänder oss till de de nordafrikanska barn och ungdomar som befinner i Sverige som migranter antingen för asyl eller för genomresa. Detta är en grupp som är svårt socialt stigmatiserad och regelbundet utsätts för övergrepp och exploatering.

Syfte

Vi vill stärka dessa barn och ungdomar och ge dem tillbaka makten över sina egna liv genom att skapa alternativ och en tillvaro som de kan passa i med syfte att ge dem kraften att lämna den miljö de befinner sig i där risken för att fastna i kriminalitet och exploatering är stor.

Vägen dit

Vi tilltalar det välfungerande som vi vet finns i varje människa. Genom att skapa en känsla av sammanhang kan man skapa sig en gynnsam självbild.
De tre nycklarna heter:
Begriplighet
Hanterbarhet
Meningsfullhet

FOKUS

Vi arbetar främst med fem områden:

  • – Brobyggande genom aktiviteter och trygga vuxna för de minderåriga
    – Kunskap och information till ungdomar om barns rättigheter
  • – Juridisk rådgivning
  • – Påverkansarbete gentemot myndigheter och allmänhet.

Våra vänner

Genom åren har vi haft den stora äran att möta och jobba med fantastiska människor och organisationer. Här är några av dem:

Genom SPP har vi fått möjlighet att göra en musikstudio.

Genom Reach for change tilldelades vi det ärofyllda Child 10 Award vilket har gett många ringar på vattnet.

Childhood gav oss möjlighet att komma igång.

Advokat Nicolaus Rubensson är en klippa och hjälper oss och våra ungdomar i många ärenden. Ring honom gärna direkt på tel: 072 336 59 00
eller maila på rubensson@advokatlaget.se.

Utan dessa vore vi ingenting!

Kontakta oss!

Tel:0761109212