Målgrupp

Vår utgångspunkt är barnkonventionen som tydligt klargör våra ungdomars rätt till skydd från övergrepp, vanvård, utnyttjande och våld.

Vi vänder oss till de de nordafrikanska barn och ungdomar som befinner i Sverige som migranter antingen för asyl eller för genomresa. Detta är en grupp som är svårt socialt stigmatiserad och regelbundet utsätts för situationer som riskerar deras hälsa.

Det finns givetvis stora individuella skillnader och vi som organisation möter främst de som befinner sig i utanförskap. Det finns dock några generella punkter som kan appliceras på majoriteten av de ungdomar vi har i vårt nätverk:

• De flesta saknar asylskäl.
• De flesta har levt i socialt utsatta miljöer och spenderat mycket tid i gatumiljö redan i sitt hemland.
• Deras tilltro till myndigheter och vuxna är extremt låg.
• De flesta avviker från de HVB-hem där de placerats av socialtjänsten.
• De spenderar mycket tid i gatumiljöer där de av olika skäl hamnar i utsatthet med risk för att hamna i kriminalitet, utnyttjande, prostitution och drogmissbruk.
• De saknar ID-handlingar och kan därför inte avvisas till Marocko

Sammantaget är detta en grupp som som på grund av deras sociala status och bakgrund behöver extra resurser, skydd och tillsyn för att inte helt falla mellan stolarna och in i nätverk som gärna utnyttjar deras svaga position.