Metod

Vi tilltalar det välfungerande  som finns i varje människa.

Vi vill stärka detta för att minimera utrymmet för riskerna att utsätta sig själv för kriminalitet, droger och utnyttjande. Vi möter ungdomarna och skapar en känsla av sammanhang genom att rikta in oss på tre områden:

Begriplighet(tanke)

Vi finns där för att förklara de processer de kommer att genomgå under sin vistelse i landet och skapa förståelse för samhällets krav, sociala strukturer och miljöer.

Hanterbarhet(känsla)

Genom uppsökande verksamhet och ett nätverk av kontaktpersoner ser vi till att dessa barn och ungdomar aldrig är ensamma under sin vistelse i landet. Det ska alltid finnas någon att ringa eller någon som kan följa med vid besök hos socialtjänst, polis eller migrationsverk.  Vi finns även där som ett ett extra stöd i den svåra processen att anpassa sig till familjehem eller andra boendelösningar.

Meningsfullhet(vilja)

Genom aktiviteter såsom fiske, bad, musik, fotboll och grillkvällar skapar vi möjligheter att komma bort från den riskfyllda miljön de befinner sig i när de är på gatan. Vi har som mål att skapa en mötesplats barnen ska kunna söka sig för trygghet och samtal. Men också för spel och möjligheten att göra musik eller bara för en kopp te och en smörgås.


En annan viktig del i arbetet är information och utbildning
.

Vi informerar och kan konsultera och utbilda i ärenden som berör denna målgrupp. Vi har haft föredrag för kriminalvården, länsstyrelsenoch i diverse ideella sammanhang. Kontakta oss gärna om du har frågor!

Även de svagaste måste få höras!