Organisationen

Habibi är en ideell förening med sitt säte i Södertälje. Vår styrelse består av 5 personer. Här finns bland annat professionell kunskap inom både juridik och sociologi. I det operativa arbetet är vi två personer som har stöd av ett nätverk bestående av 4 volontärer.

Vi vill verka för nordafrikanska barn och ungdomars rätt till en värdig tillvaro och arbeta för en fungerande vistelse i samhället. I detta ingår uppsökande arbete, påverkansarbete samt utbildning och konsultation.

Vi söker hela tiden efter fler volontärer eller andra som på olika sätt vill hjälpa oss i vårt arbete. Tveka inte att kontakta oss via vår kontaktsida eller på telefonnummer 0765821082.

Vårt organisationsnummer är: 802500-0111

Plusgiro:  83 13 74-4

 

Vi samarbetar med:

Advokatbyrån Dubio