Syfte

I vårt arbete möter vi barn som ofta har gett upp.

De bär med sig en känsla av uppgivenhet och meningslöshet där drömmar har fått ge vika för en hård realitet där överlevnad genom tveksamma handlingar blir en realitet.  Vi ser ett samhälle och en vuxenvärld som inte lyckas fånga upp dessa barn och deras vilja om en värdig tillvaro. Konsekvenserna av detta misslyckande blir allvarliga både på individ- och samhällsnivå. Oavsett hur Sveriges eventuella samarbete med EU och Marocko kommer se ut i framtiden så är barnen Sveriges ansvar så länge de befinner sig innanför våra gränser.

Vi vill stärka dessa barn och ungdomar och ge dem tillbaka makten över sina egna liv genom att skapa alternativ och en tillvaro som de kan passa i.

Vi vill informera dem om deras rättigheter och skyldigheter samt tydliggöra att deras viljor och drömmar är viktiga. Vi ska vara en plattform en trygg punkt i kontakten med de myndigheter de möter. Det är också viktigt att tydliggöra för dem vad de kan förvänta sig av Habibi och med vad vi kan vara till hjälp samt till vem de vänder sig om det uppstår problem i mötet med organisationen. Vi ska också upplysa och informera allmänheten om dessa barn och ungdomar, deras problematik och hur vi ser på lösningen. Vi kan också agera stöd genom konsultation och utbildning för myndighetspersoner, familjehem och andra involverade parter om denna specifika målgrupp.